Voimaa ja valoa syksyyn! 

Naisten Voimaryhmä
Naisten voimaryhmään ovat tervetulleita kaikki naiset, jotka haluavat kasvattaa ”henkisiä muskeleita”, saada työkaluja oman hyvinvoinnin tukemiseen ja jaksamiseen turvallisessa yhteisössä. Ryhmässä saamme kohdata toisemme ja itsemme autenttisesti, ilman rooleja. Pysähtyminen oman kehomielen ääreen saattaa olla alkuun haastavaa, mutta palkitsevaa. Oman itsetuntemuksen kasvattaminen antaa ymmärrystä ja rohkeutta olla oma itsensä. Sydämen viisauden kuuntelu avaa oven sielutietoisuuteen. 

 Voimaryhmän työpajoissa käytämme erilaisia metodeja mm. liikettä, ääntä, aistituntemuksia, kosketusta, traumojen purkamista, hengitysharjoituksia, meditaatioita ja energiatyöskentelyä. Ryhmässä saat tulla nähdyksi ja kuulluksi. Voit osallistua keskusteluihin tai olla vastaanottajan roolissa ja tulla olemaan ja pysähtymään. Illan ohjelma on vapaata, feminiinistä virtausta ja tärkeintä ryhmässä on luoda luottamuksellinen, välittävä ja turvallinen ilmapiiri. 

SEURAAVA NAISTEN VOIMARYHMÄ ALKAA KEVÄÄLLÄ 2024!

Naisten Voimaryhmän luo todeksi viisi valovoimaista yrittäjänaista!

Ohjelma, ohjaajat ja iltojen teemat
29.10. Kosketuksen voima, Tanja Wunsch
5.11.   Energiailta, Inga Söder
12.11.  Voimaa Valosta, Sirpa Raitimo
19.11. Inhimillisen Ihmisyyden Syvyys, Henna-Riikka Tiri
26.11. Femiini-maskuliini-sisäinen lapsi, Zion Serafina
3.12.   Aistit auki, irti päästäminen ja tie muutokseen, Tanja Wunsch
Kuusi työpajaa 29.10. - 3.12.
Voimaryhmä kokoontuu kuutena sunnuntaina. Tapahtumissa tee/kahvi tarjoilu. 

Early Bird hinta 129€. Normi hinta 139€. Paikkoja on rajoitetusti.
Paikka 
Naisten Voimaryhmä kokoontuu sunnuntaisin klo 17.00. -19.00. Pohojan tapahtumakellarin tiloissa. Osoite on Uusikatu 35. Varaa paikkasi etukäteen Yoga Feenixin verkkokaupasta. 
Kosketuksen voima/Tanja
Koskettaa ja tulla kosketetuksi. Sukellus ihmisyyden alkulähteille ja vuorovaikutus. Kosketuksen voima ja herkkyys sanoissa, katseessa, energiassa sekä kehollisessa kosketuksessa. Tässä työpajassa pysähdymme aistimaan kosketusta fyysisesti, energeettisesti sekä aistien ohjaamina. Teemme yksilöharjoituksia, pariharjoituksia sekä toimimme ryhmässä. Kosketuksen voima- työpaja avaa meitä sielullisella tasolla ja parhaimmillaan kosketus rauhoittaa, luo turvallisuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta. 
Energiailta/Inga 
Vastuu omasta voimasta. Energiatyöskentelyssä keskitymme saamaan meitä kaikkialta ympäröivästä energiasta aistihavainnon. Aistihavainnosta lähtee energiatyöskentelyn prosessi, jolloin pystyt tiedostamaan milloin sinulle kuuluvat energiat ovat sinulla ja milloin ne valuvat muualle. Näin voit ottaa ensimmäisen askeleen siihen, että sinä itse vastaat omista energioistasi. Energiatyöskentelyn avulla voimaannut. Opit ilmentämään korkea värähteistä puolta itsestäsi ja löydät iloa ja rauhaa elämääsi sekä lakkaat olemasta uhri. Energiatyöskentelyn avulla opit taitoja tiedostaa ja hallinnoida energiaasi ja sitä kautta koko olemassaoloasi. 

Energiatyöskentely pitää sisällään korkeampiin värähtelyihin pääsemisen, varjotyöskentelyn, energian muuntotyön ja antaa mahdollisuuden edetä aina alkemistisiin tietoisen manifestoijan taitoihin asti. Energiatyöskentely on somaattista kehoon laskeutumista, jossa herätetään kehon energiakeskukset aistimaan, jotta voit saavuttaa ja kokea uusia ulottuvuuksia. Tunnemme konkreettisesti, miten olemme moniulotteisia olentoja ja kykenemme avaamaan uusia aisteja. Energiatyöskentelyssä pyritään tunnistamaan energioiden eri laatuja ja integroidaan niitä energiakehoihimme ja arkeemme. Tunnistat seuraavan vihkimyksesi ja kuljet seuraavasta portaalistasi uuteen keveämpään elämään.  
Voimaa Valosta, Sirpa
Oman tarinani kautta pääsette tutustumaan sisäisen rauhan ja oman voiman löytämisen tärkeyteen. Kuinka tärkeää on kuunnella oman sydämen ääntä ja sen johdatusta, löytää itsensä uudelleen. Pääsette myös tutustumaan kuinka löysin henkimaailman elämääni ja jaan kanssanne rakkaudellisen hetken heidän kanssaan, tuoden viestiä ja ohjausta henkimaailmasta. 
Tervetuloa siis meidän yhteiseen ryhmämeedio tilaisuuteen!   
Inhimillisen Ihmisyyden Syvyys, Henna-Riikka
Ymmärrystä ja näkökulmia tunneIlmastoon, Löydä vahvuutesi ja uskalla Rakastaa on omakohtainen kasvutarina syvempään feminiinienergiaan avautumisesta. Pysähtymisen hetki koostuu inhimillisen ihmisyyden syvyyden tutkimusmatkasta tarinan kerronnan ja taiteen kautta. Mukaasi saat harjoitteita, joita voita voit käyttää läsnäoloharjoitteena ja yhteyden muodostamisen tukena arjessasi. Mielikeho, uskomaton organismi psyyken eri osa-alueiden mosaiikki. Rakkauden Ääniaalloilla tavataan!
Femiini-maskuliini-sisäinen lapsi, Zion
Illassa keskitymme tutkimaan feminiini-ja maskuliinienergiaa sekä sisäistä lasta. Nämä kaikki energialaadut ja osat meistä ovat todellisia ja määrittävät paljon, miten me elämäämme elämme ja todellisuutta koemme. Mitä tarkoittaa sisäinen pyhä perhe, miten luon tasapainon ja turvan näiden energialaatujen välille. Miten oma isä-ja äitisuhde vaikuttaa feminiini-maskuliinienergioihin ja sisäiseen lapseen. 

Tehdään hoitavaa meditaatiota, missä tuodaan parannusta ”sisäisen perheen jäsenille, eli äidille, isälle ja lapselle”, luodaan turvallinen tila jakaa ja olla vuorovaikutuksellisessa keskusteluyhteydessä. Lopuksi kanavoin myös yhteisen energiaparannushoidon, missä hoitava energia saa tuoda parannusta ja harmoniaa näihin energioihin ja lisätä näin ollen yhteyttä itseen ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
Aistit auki, irti päästäminen ja tie muutokseen -Tanja 
Me elämme aistiemme kautta. Näkö, kuulo, tunto, haju, maku ja kuudes aisti – intuitiivinen näkeminen, asioiden tiedostaminen ja vaistoaminen. Tässä työpajassa herättelemme aistit auki ja teemme aistiharjoituksia vuorovaikutuksessa toisiemme kanssa sekä ryhmätyöskentelynä. 

Harjoituksien avulla avaamme myös herkkyyttämme tuntea, oivaltaa ja kokea. Työpajan lopuksi teemme irti päästämisharjoituksen, pysähdymme manifestoimaan unelmia rakentaen uutta ja omaa ajatusmallia kohti muutosta. Kurssin päätteeksi teemme kiitollisuus meditaation.